• 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N321

  ა. ლაფაჩის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N320

  ა. მოწონელიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N319

  გ. ხუბულურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ინსტიტუტ ,,ტალღას" დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N318

  ო. ქინქლაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ინსტიტუტ ,,ტალღას" დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N317

  გ. ანდრონიკაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N316

  ვ. ოკუჯავას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N315

  ზ. ჭეიშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N314

  შ. ჯავახაძის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 18 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N313

  ,,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 10 ნოემბრის N293 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N312

  ,,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 20 ნოემბრის N301 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>