საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N302

გ. არველაძის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრად დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს გიორგი არველაძე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრად.

 

ზურაბ ნოღაიდელი