საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N305

კ. დამენიას საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს კახაბერ დამენია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ.

 

ზურაბ ნოღაიდელი