საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N306

რ. კვატაშიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს რევაზ კვატაშიძე საჯარო სამართლის იური­დიული პირის - კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინე­რალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალე­ობის შემსრულებლად და გათავისუფლდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ალექსანდრე თვალჭრელი­ძის კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალე­ობის შემსრულებლის თანამდებობიდან.

 

ზურაბ ნოღაიდელი