საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N308

ვ. ძნელაძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ვერა ძნელაძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ.

 

ზურაბ ნოღაიდელი