საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N311

ი. ნაკაიძის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ივანე ნაკაიძე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ.

 

ზურაბ ნოღაიდელი