საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N322

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N322
18 დეკემბერი, 2006

გ. ბიბილეიშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს გიორგი ბიბილეიშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად.

ზურაბ ნოღაიდელი