საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N324

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N324
18 დეკემბერი, 2006

ბ. ქუთელიას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ბათუ ქუთელია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლასთან დაკავშირებით ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქარ­თველოს კანონის 105-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე.

ზურაბ ნოღაიდელი