საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N327

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N327
21 დეკემბერი, 2006

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ

1. დამტკიცდეს 2006 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რეს­პუბლიკაში სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებით საქართვე-ლოს სამთავრობო დელეგაციის (შემდგომში - დელეგაცია) თან­დარ­თული შემადგენლობა.
2. დელეგაციის წევრთა მივლინების ხარჯები აანაზღაუ­რონ შესაბამისმა უწყებებმა.
3. საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტმა (ნ. ქევხიშვილი) აანაზღაუროს:
ა) სამთავრობო სპეციალური რეისის ხარჯები (თბილისი-ბაქო-თბილისი);
ბ) სა­ჩუქ­რების და ვიზიტთან დაკავშირებული გაუთვა­ლის­წინებე­ლი ხარჯები.

ზურაბ ნოღაიდელი

დამტკიცებულია
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
2006 წლის 21 დეკემბრის
N327 ბრძანებით

2006 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობა

ზურაბ ნოღაიდელი - საქართველოს პრემიერ-მინისტრი
გიორგი არველაძე - საქართველოს ეკონომიკური განვითა­რების მინისტრი
ნიკა გილაური - საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი
ალექსანდრე ხეთაგური - საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაციის გენერალური დირექ­ტორი
ირაკლი ეზუგბაია - შპს ,,საქართველოს რკინიგზის" გენე­რალური დირექტორი
გიორგი ზურაბაშვილი - საქართველოს მთავრობის კანცელარი­ის პროტოკოლის დეპარტამენტის უფროსი
ზვიად ხარებავა - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი
გოჩა ლორთქიფანიძე - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩე­ველი
გიორგი ჩიკვაიძე - საქართველოს მთავრობის კანცელა­რიის საინფორმაციო უზრუნველყოფის დეპარ­ტამენტის პრესცენტრის განყო­ფი­ლების უფროსი
დავით კაკულია - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ფო­ტო­გრაფი.

დაცვა:

გიორგი ღულათავა - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი დაცვის უფროსი
მიხეილ მაღრაძე - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირადი დაცვის ოფიცერი.