საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N330

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N330
25 დეკემბერი, 2006

,,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 21 დეკემბრის N327 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

,,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 21 დეკემბრის N327 ბრძანებით დამტკიცებული სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობას დაემატოს:

ნიკოლოზ ნათბილაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

ლევან გოგოძე
- საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაციის წარმომადგენელი

ირაკლი ბარამიძე
- საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაციის წარმომადგენელი.


ზურაბ ნოღაიდელი