საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N331

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N331
25 დეკემბერი, 2006

ც. ჩხუტიაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ციური ჩხუტიაშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად.

ზურაბ ნოღაიდელი