საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N334

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N334
27 დეკემბერი, 2006

ო. ბუბაშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ


დაინიშნოს ოთარ ბუბაშვილი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ.

ზურაბ ნოღაიდელი