• 11 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №329

  გ. გელაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 11 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №328

  ვ. ციციშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 11 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №327

  გ. ჯავახიშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 10 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №326

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის 23 ოქტომბრის N224 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №325

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 7 სექტემბრის N245 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 03 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №324

  გ. ბარამიძისათვის საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობის დაკისრების შესახებ

 • 01 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №323

  ,,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ გურგენიძის დიდ ბრიტანეთსა და ბელგიის სამეფოში სამუშაო ვიზიტების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის 26 ნოემბრის N317 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 ნოემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №322

  ,,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ გურგენიძის დიდ ბრიტანეთსა და ბელგიის სამეფოში სამუშაო ვიზიტების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის 26 ნოემბრის N317 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 28 ნოემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №321

  ზ. ლორთქიფანიძის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გენერალური ინსპექციის უფროსად დანიშვნის შესახებ

 • 26 ნოემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №320

  გ. ბენაშვილის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გენერალური ინსპექციის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>