საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №291

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №291
24 ნოემბერი, 2007

ნ. ვაშაკიძის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ნიკოლოზ ვაშაკიძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე