საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №293

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №293
24 ნოემბერი, 2007

გ. მანჯგალაძის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს გიორგი მანჯგალაძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე