საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №300

ზ. ჭეიშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ზვიად ჭეიშვილი საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე