საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №301

გ. მამაცაშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს გოჩა მამაცაშვილი საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე