საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №304

ბ. კვეზერელის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ბაკურ კვეზერელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე