საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №305

ა. ცინცაძის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ალექსანდრე ცინცაძე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე