საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №306

ლ. ბეგიაშვილის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ლილი ბეგიაშვილი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე