საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №307

თ. მარტიაშვილის საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს თამარ მარტიაშვილი საქართველოს ლტოლ­ვილთა და განსახლების მინისტრის პირველ მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე