საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №308

ა. გახარიას საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ალექსანდრე გახარია საქართველოს ლტოლ­ვილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე