საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №309

ა. ნიკოლაიშვილის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს არჩილ ნიკოლაიშვილი საქართველოს ენერ­გეტიკის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე