საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №311

გ. აბდუშელიშვილის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს გიორგი აბდუშელიშვილი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე