საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №312

ნ. ვაჩეიშვილის საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის პირველ მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე