საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №314

ლ. დავითულიანის საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ლევან დავითულიანი საქართველოს კულ­ტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე