საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №315

ვ. ვარძელაშვილის საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ვლადიმერ ვარძელაშვილი საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე