საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №316

მ. დავითაიას საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს მირზა დავითაია საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე