საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №340

მ. კოპალეიშვილის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს მაია კოპალეიშვილი საქართველოს იუსტი­ცი­ის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე